Isten Egyháza története


Közösségünkről

Isten Egyháza egy neoprotestáns mozgalom, amely reformációs mozgalma történelmének százharminc esztendeje alatt valamennyi kontinensre elterjedt. Helyi gyülekezetek és missziós állomások ma Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, Európában, Ausztráliában, Japánban, Indiában, Bangladesben, Thaiföldön, Libanonban, Egyiptomban, Kenyában, Ugandában - összesen több, mint 100 országban vannak. Ezeken a helyeken 4000 prédikátornál és misszionáriusnál több tevékenykedik. Isten Egyháza a különböző országokban önálló. Az összetartozás és együttmunkálkodás elősegítése érdekében, más kapcsolatok ápolása mellett, 1955-től négyévenként világkonferenciát szerveznek, mindig más-más országban. Az Isten Egyháza mozgalom magyarországi kezdete az 1900-as évek kezdetére – 1907-re – nyúlik vissza.

Tanításunk, céljaink

Az Isten Egyháza nem egy a sok evangéliumi egyház közül, mely tagjait ezen a néven fogja össze, hanem olyan mozgalom, amely az evangélumi egyházak tagjainak egységét és együttmunkálkodásuk szükségességét hirdeti és mozdítja elő. A mozgalom nem is igényel kizárólagos jogot arra, hogy egyedül viselje ezt az átfogó nevet; azonban őszintén törekszik arra, hogy egyetemes magatartást gyakoroljon. Ezért őrizkedik attól, hogy korlátokat jelentő hitelvek felállítása által elkülönítse magát a többi igaz kereszténytől. Ennek a reformációs mozgalomnak az a célja, hogy csak olyan alapelvekre helyezzen hangsúlyt, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Biblia tanítása alapján az Istenhez tartozók, az Istenben hívők egységben lehessenek, felekezetekhez való tartozás hangsúlyozása nélkül. Tehát Isten Egyháza nem rendelkezik emberek által megfogalmazott dogmatikus hittételekkel, amelyek valamennyi tagja számára kötelezőek volnának. Tanításunk forrása és normája egyedül a teljes Szentírás. A mozgalom legfőbb céljait abban látja, hogy:

1. a Gyülekezet az evangéliumot, az örömüzenetet hirdesse és helyi gyülekezeteiben a gyakorlatban megvalósítsa.
2. a Gyülekezetre bízott evangélium hirdetése által az emberek lehetőséget kapjanak, hogy Krisztusban személyesen elfogadják üdvösségüket(bűneik bocsánatát és az örök élet ajándékát) és így Istennel kibéküljenek.
3. Valamint, hogy mindazok, akik Istenhez tartoznak, az Ige hirdetése által ismereteikben , életmódjukban és hitükben folyamatosan növekedjenek és fejlődjenek.

Rendezvénykínálatunk

Legfőbb összejöveteli formája minden helyi gyülekezetnek: a vasárnaponkénti istentisztelet igehirdetéssel, zenével, énekléssel és imádkozással. Hétköznapokon ehhez társulnak a bibliaórák és házi összejövetelek, amelyeken a lelki közösséget ápoljuk és Isten Igéjét, a Bibliát tanulmányozzuk.